Süpürgeli Baskı Beton

Süpürgeli Baskı Beton Süpürgeli Baskı Beton

Plan yapılacak zeminde var olan bir beton yok ise yere beton altı kotunda stabilize sererek kompaktör ya da silindir sayesinde iyi bir şekilde sıkıştırılmaktadır. Sıkıştırma süreci bittikten sonra ano kalıpları hazırlanmaktadır.

Beton ebatı araç güzergahında en az 12 cm, yaya güzergahında en az 8 cm olmalıdır. Araç yollarında çelik hasır kullanılır. Süpürgeli Baskı Beton sınıfı araç yolunda C30 , yaya yolunda C25 tavsiye edilmelidir.

Bu prosedürlerden sonra beton yapımına başlanmaktadır. Mastarlanmış ve mala perdahı yapılmış olan beton üstüne, renkli yüzey sertleştirici, katılaştırıcı genelde 4-5 kg/m² olacak düzeyde yüzeye serpilip yayılır. Özel çelik mala ile yüzeye güzelce sürülerek perdahlanmaktadır. Mala perdahı biten betona süpürge ile şekil verilmektedir.

Daha sonra plana uygun biçimde radyuslu özel malalar ile zeminin anolama süreci yapılarak betonun prizini alması beklenmektedir. (Mevsim koşulları göz önünde; 2-3 gün) Prizini alan betonun derz kesimi bitirilerek basınçlı su ile temizlenip zemindeki harç artıkları ve tozlar temizlenmektedir.

Yıkanan yüzey kurutulduktan daha sonra solventbazlı akrilikönleyici cila 300&400 gr/m2 düzeyinde zemine özel püskürtme tabancası veya rulo aracılığı ile tercihen 2 kat uygulanarak işlem tamamlanır. Bu işlem zemini asit, baz, solvent, çeşitli kimyasal maddelerden ve ultraviyole ışınlar gibi çeşitli dış etkilerden korunarak renklerin uzun yıllarca kalıcı olması sağlamaktadır. Cila işlemi 2 senede bir tekrarlamada fayda var.

Derz kesimi müsait olan yerlerden yapılacak, kotlar su akışını bozmayacak düzende ve eğimde olacak, istenilen renk ve şekilde araç temini sağlanmaktadır. Zeminde oluşan buzlanmalarda kesinlikle tuz kullanmamalıdır. Solüsyon kullanılır.

SÜPÜRGELİ BETON UYGULAMASI

Uygulama yapılacak zeminde mevcut bir beton yok ise zemine beton altı kotunda stabilize serilerek kompaktör veya silindir yardımı ile iyice sıkıştırılır. Sıkıştırma işlemi bitince ano kalıpları hazırlanır.

Beton kalınlığı araç yollarında minimum 12 cm, yaya yollarında minimum 8 cm olmalıdır. Araç yollarında çelik hasır kullanılmalıdır. Beton sınıfı araç yollarında C30, yaya yollarında C25 tavsiye edilir. Bu prosedürlerden sonra beton dökümüne başlanır.

Mastarlanmış ve mala perdahı yapılmış beton üzerine, renkli yüzey sertleştirici ortalama olarak 4-5 kg/m² olacak şekilde yüzeye serpme yolu ile yayılır. Özel çelik mala ile yüzeye iyice yedirilerek perdahlanır.

Mala perdahı tamamlanan betona süpürge ile doku verilir. Daha sonra projeye uygun şekilde radyuslu özel malalar ile yüzeyin anolama işlemi yapılarak betonun prizini alması beklenir. (Mevsim koşullarına göre 2-3 gün) Prizini alan betonun derz kesimi yapılarak basınçlı su ile yıkanıp yüzeydeki harç artıkları ve tozlar temizlenir. Yıkanan yüzey kuruduktan sonra solvent bazlı akrilik koruyucu cila 300-400 gr/m2 şeklinde yüzeye özel püskürtme tabancası veya rulo aracılığı ile tercihen 2 kat uygulanarak işlem tamamlanır. Bu işlem yüzeyi asit ,baz,solvent,çeşitli kimyasallar ve ultraviyole ışınlar gibi çeşitli dış etkenlerden korunarak renklerin uzunca yıllar kalıcı olması sağlanır.Cila işlemi 2 yılda bir tekrarlanmalıdır. Derz kesimi uygun olan noktalardan yapılacak, kotlar su akışını sağlayacak şekilde ve eğimde olacak, istenen renk ve desende malzeme temini sağlanacaktır.

Yüzeyde oluşacak buzlanmalarda kesinlikle tuz kullanılmamalıdır. Solüsyon kullanılmalıdır.

Saha Betonu Teknik Şartname

Mevcut olan eski beton üzerine dökülecek beton en az 7 cm kalınlığında ve üzerine gelecek yükü kaldırabilir yapıda olması gerekir. Çelik hasır kullanmakta fayda vardır.
Hazırlanan anolar içine beton dökülür ve vibrasyonlu mastarla iyice yerleştirilir, gerekirse tahta mala ile yüzey düzeltilir.
Uygulanacak beton yüzeyi, çok ıslak veya çok kuru olmamalı, yüzey sertleştiricinin ihtiyacı olan nemi alabileceği kadar ıslak olmalıdır. Eğer betondaki su oranı çok düşük ve beton kuru olursa yüzey sertleştirici beton ile yapısal olarak birleşmeyecektir.
Çok fazla su oranı olursa da yüzey sertleştirici malzemede ayrışma olacak ve beton yüzeyindeki mukavemetlerde azalma olacaktır. Bu yüzden beton üzerinde ‘kanama’ suyu varsa alınmalıdır.
Yüzey sertleştirici uygulaması
Beton, üzerinde yürünüldüğünde en çok 2-3 mm derinliğinde ayak izi kalacak kadar sertleştiğinde, istenen renkte yüzey sertleştirici uygulamasına geçilir.(5kg/m2)
Önce, kullanılacak malzemenin 2 / 3’ü beton yüzeyine el veya mekanik serpme makinesi ile yüzeye homojen olarak yayılır.
Yayılan malzemenin betonun suyunu alarak nemlenmesi (renk değiştirmesi) beklenmeli ve disk perdahı yapılarak ve betona yedirilerek betonla bütünleşmesi sağlanmalıdır.
Daha sonra geriye kalan 1 / 3 malzeme aynı şekilde beton üzerine yayılarak perdahlanır.
Kaba perdah işleminden sonraki ince-son bitirme perdahı, perdah ve ince bıçak açısı ayarlanarak istenilen düzlük ve parlaklık elde edilinceye kadar yapılmalıdır.
Uygulama sırasında kesinlikle yüzeye su serpilmez.

Uygulama bitiminden hemen sonra, derzlerin oluşumundan evvel, beton suyunun hızlı buharlaşmasını ve kılcal rötre çatlamalarını önlemek, betona mukavemet kazandırmak için beton kür maddesi ile beton yüzeyi korunmalıdır.(200gr/m2)
1-3 gün içinde derzler kesilir.

Süpürgeli Baskı Beton

Süpürgeli Zemin Baskı Beton

Süpürgeli Baskı Beton Ustası

Baskı Beton Rampaları

Baskı Sıva Betonları
Süpürgeli Baskı Beton