Baskı Beton Teknik Şartnamesi

 • Baskı Beton Teknik Şartnamesi

  Uygulama yapılacak zeminde mevcut bir beton yok ise zemine beton altı kotunda stabilize serilerek kompaktör veya silindir yardımı ile iyice sıkıştırılır. Sıkıştırma işlemi bitince ano kalıpları hazırlanır.
  Beton kalınlığı araç yollarında minimum 12 cm, yaya yollarında minimum 8 cm olmalıdır. Araç yollarında çelik hasır kullanılmalıdır. Beton sınıfı araç yollarında C30, yaya yollarında C25 tavsiye edilir.
  Bu prosedürlerden sonra beton dökümüne başlanır.
  Mastarlanmış ve mala perdahı yapılmış beton üzerine, renkli yüzey sertleştirici ortalama olarak 4-5 kg/m² olacak şekilde yüzeye serpme yolu ile yayılır. Özel çelik mala ile yüzeye iyice yedirilerek perdahlanır. Renklendirme işlemi tamamlandıktan sonra beton suyunu bir miktar daha çekerek plastik kıvama gelene kadar beklenir. Bu aşamada kalıp ayırıcı ve antik etki verici renkli toz ortalama 200 gr/m² ve tüm yüzeyi kaplayacak şekilde ince bir tabaka halinde yayılır.
  Kalıp ayırıcı yayıldıktan sonra poliüretan esaslı dekoratif beton baskı kalıpları birbiri ardına boşluk kalmayacak şekilde beton yüzeye yerleştirilerek alet ile vurulmak suretiyle kalıp yüzeyindeki desenler beton yüzeye çıkartılır. Kalıplar arkadan öne doğru aktarılmak suretiyle aynı işlemler gerçekleştirilerek tüm yüzeyin dokulandırılması tamamlanır.
  Betonun pirizini alması için, iklim koşullarına göre bir süre (1-2 gün) bekledikten sonra yüzeydeki kalıp ayırıcı önce süpürülür, sonra basınçlı su püskürten yıkama makinesi kullanılarak zemin temizlenir. kalıp ayırıcı bir kısmı yüzeydeki doku aralarında ve derzlerde kalarak antik ve doğal bir dekoratif etki elde edilir.
  Yıkanan yüzey kuruduktan sonra su/ solvent bazlı akrilik koruyucu cila 300-400 gr/m³ şeklinde yüzeye özel püskürtme tabancası veya rulo aracılığı ile tercihen 2 kat uygulanarak işlem tamamlanır. Bu işlem yüzeyi asit ,baz,solvent,çeşitli kimyasallar ve ultraviyole ışınlar gibi çeşitli dış etkenlerden korunarak renklerin uzunca yıllar kalıcı olması sağlanır.Cila işlemi 2 yılda bir tekrarlanmalıdır. Derz kesimi uygun olan noktalardan yapılacak, kotlar su akışını sağlayacak şekilde ve eğimde olacak,istenen renk ve desende malzeme temini sağlanacaktır.
  1: Uygulama yüzeyi eski beton ise temizlenmeli ve yıkanmalı.
  2: Temiz olan beton yüzeyi yeni beton ile daha iyi kaynayabilmesi ve zemindeki çatlakların kapatılması için beton astarı karıştırılıp yüzeye fırça ile sürülerek zemin astarlanmalıdır.
  3: Baskı beton uygulamasında minimum 8-9 cm kalınlık en az c25 bürüt beton kullanılmalıdır.
  4: Mevcut beton içerisine çelik hasır kullanılmalı
  5: Beton dökülüp istenilen kodda mastarlanarak düz bir yüzey elde edilir.
  6:Mastarlanan yüzey amerikan mala ile perdahlanır rengi toz halinde elle serpilerek yüzey kaplanır kaplanan yüzey tekrar mala perdahı ile pürüzsüz yüzey elde edilene kadar perdeh devam eder.
  7: istenilen yüzey elde edildikten sonra poliüretan kalıpların betona yapışmasını önlemek için kalıp ayırıcı toz atılarak kalıp baskı işlemi başlar.
  8:Baskı betonun kalıp rolyef şekline göre uygulanır baskısı biten zemin 1-2 gün beklendikten sonra tazzikli su ile yıkanarak üzerindeki kalıp ayırıcı temizlenir.
  9: Temizlenen yüzey tamamen kuruduktan sonra işlem biter ve uygulama teslim edilir.

  Comments are closed.